Vefat İşlemleri

Bir Yakınınız Vefat Ettiğinde Yapılması Gerekenler

 

Evde vefat edenler için:
Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.

 

Hastanede vefat edenler için:
Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.
Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediyemize müracaat edildiği zaman işlemler  görevlimiz tarafından yapılır.
Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

 

Adli tıp vakaları için:
Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.
Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.
Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu defin ruhsatı ile, defin işlemleri yapılır.
Günlük defin işlemleri;
• Cenaze Yıkama
• Mezar Kazımı
• Defin ve yıkama malzemelerinin temini
• İmam Tahsisi

Gibi hizmetler,   Belediyemiz tarafından ücretsiz verilmektedir.

Ayrıca, yine Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde Cenaze Nakli Belediyemiz tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğümüze ait cenaze nakil ve yıkama araçlarımız mevcuttur.

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Mezarlıkların aydınlatılması, güvenliği, bakım ve temizliği, ağaçlandırılması gibi hizmetler Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.