İmar İşlemleri

İmar Durumu Belgesinin Alınması

Arsanızda yapacağınız binada kaç kata kadar izin verildiğini ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır. Bunun için gerekli belgeler şunlardır;

Dilekçe

Son tarihli tapu

Çap

İnşaat Ruhsatı almak için gerekli belgeler de aşağıda listelenmiştir:

Dilekçe

Son tarihli tapu

Çap

İmar durumu

Jeolojik rapor

Zemin etüt raporu

Plankote

Harita mühendisinin hazırladığı aplikasyon krokisi

5 takım mimari proje

5 takım statik proje

5 takım tesisat ve ısı yalıtım projesi

5 takım elektrik projesi

Binada asansör varsa asansör projesi

Sürveyan belgesi

Proje sorumlularının fenni mesuliyet belgesi

İnşaat sorumlularının noter tasdikli taahhütnamesi

 

İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir

  • Yapı ruhsat

Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde “Temele başlanması  gerekir. Eğer başlanmamışsa ruhsat süresi dolmadan ruhsat yenilenmesi şarttır. Aynı işlem beş yıl içerisinde bitirilmeyen ve yapı kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır.

 

İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler

İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

 

Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin

Kimlik Fotokopisi

Ruhsat Fotokopisi

Tapu Fotokopisi(Güncel Olacak)

10 md.SGK Bina Bilgileri Yazısı(Muhasebeciden Kaşe-İmzalı ve İnşaatın; Başlama-Bitiş Tarihleri ile Biten Kısım m2’sini Belirten)

Binanın Bitmiş Fotoğrafları(A-4 Kağıda-Renkli Çıktı Halinde)

Röperli Kroki(Haritacıdan)

Enerji Kimlik Belgesi(Mimardan)

Asansör Tescil Belgesi Fotokopisi

İş Bitirme Tutanağı ve Teknik Rapor

Fenni Mes.Müh Tarafından Tekn.Rap

 

Dilekçe, tapu ve mimari proje ile belediyeye müracaat edilir. Yapı kullanma izni verilmesi için 5 yıl içerisinde binanın tamamının bitmiş olması gerekmektedir. Eğer binada kaçak bir işlem ve eksiklik varsa yapı kullanma izni verilmez.

 

Bina Yıkım Ruhsatı

Bina yıkmak için öncelikle binanın tamamen boşaltılmış olması gerekir. Binanın eski eserlerle ilişkisinin olmaması gerekir. Eğer varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumun’un onayının olması gerekir. Belediye İmar Müdürlüğü’ne müracaattan sonra İmar Müdürlüğü’nden alınacak su, elektrik ve emlak ilişki kesme belgelerinin onaylatılmasından sonra fenni sorumlu gözetiminde binanın yıkımına izin verilir.

 

Harita ve Kadastro İçin İstenen Belgeler

Hisseli arazisini müstakil hale getirmek isteyenlerden ve ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme), parselasyon, yola terk gibi imar uygulamalarından yararlanmak isteyenler için istenen gerekli belgeler şunlardır;

Tapu Sicil Müdürlüğü’nden Tapu İmar Durumu (Belediye İmar Müdürlüğünden) ve Dilekçe

Kadastro Müdürlüğü’nden Çap

Belediye İmar Müdürlüğü’nden İmar Durumu

Dilekçe