Ruhsat İşlemleri

SIHHİ İŞ YERLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

Vergi Levhası

Esnaf Sicil Belgesi

Esnaf Oda Kayıt Belgesi

İskan Raporu, Tapu, Kira Kontratı

Ustalık Belgesi, Satış Elemanlığı Belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti

 

ŞİRKETLERİN ALACAĞI İŞ YERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (SIHHİ İŞ YERLERİ İÇİN)

Vergi Levhası

İskan Raporu, Tapu, Kira Kontratı

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Odası Sicil Belgesi

İmza Sirküleri