Nikah İşlemleri

Evlenmek için başvuruda bulunan çiftlerden istenen belgeler

Gerekli Belgeler;

1- Aile Hekiminden Evlilik için sağlık raporu

2- 4 Adet küçük biyometrik fotoğraf

3- T.C. Kimlik kartları

 

Nikah İşlemleri İçin

​​​EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Belediyemize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Düziçi’nde ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

 

1- NÜFUS CÜZDANLARININ ASLI:

Resimli (son 10 yıl içerisinde değiştirilmiş), son medeni duruma dair bilgileri içeren, okunaklı T.C. kimlik belgesi. (Başka bir kimlikle başvuru yapılamaz.)

 

2- EVLENME YAŞI:

18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Doldurmayan kişiler;

a) 17 yaşını doldurmuş ise; anne ve babanın imzalı izinleri ile

b) 16 yaşını doldurmuş ise; mahkemenin vereceği “evlenebilir kararı”    

ile evlenme başvurusu yapabilir.

 

3- FOTOĞRAF: 

son 6 (altı) ay içinde çekilmiş 4 (dört) adet küçük biyometrik fotoğrafla başvurulur.

 

4- AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU
Bu raporda (Hemoglobinopati) tetkikinin yapıldığına dair bilgi olması zorunludur. Raporda mutlaka aile hekiminin kaşe ve imzası olmak zorundadır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporu kabul edilmeyecektir. Rapor devlet hastahanesinden alınır ise mutlaka aile hekimi olan doktorun onayı ve kaşesi olmalıdır. Diğer bölümlerden alınan rapor kabul edilmeyecektir.

 

5- 65 YAŞ ÜSTÜ EVLENECEK ÇİFTLER:

Evlenmelerine mani ruhsal durumlarının olmadığını belirten heyet raporunu tam teşekküllü Devlet Hastanesinden almaları zorunludur.

 

6- SOYADI KULLANIMI

Bekarlık soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen çiftler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca , müracaat sırasında kendilerinin talebi üzerine Müdürlüğümüzce verilen 2 adet dilekçeyi doldurup imzalamaları gerekmektedir.

 

7- ÖZEL BELGELER  İDDET KARARI:

Medeni durumu değişen kadınların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması. (Mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne işletilmesi ve Nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgesi alınması.)

 

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: 

Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

 

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması 2. Maddesi gereğince; “Taraflardan birinin Türk vatandaşı, diğerinin yabancı uyruklu olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir.”

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğünden versiyon 2 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

 

VEKALETNAME:

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. Madde gereğince; “Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdanı fotokopileri, nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.”
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (180 gün)

 

Başvurular evlenecek çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır. 

2017/11079 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre nikah kıyılacak yerler hakkında:

 

TÖREN YERLERİ

Evlenmenin Türk Medeni Kanununda ve Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde yapılması.

Evlenme töreni kural olarak herhangi bir yerde değil, ancak Kanunun belirtmiş olduğu yerde yapılabilir (TMK m.141) Evlenme töreninin yapılacağı yeri evlendirme dairesi olarak belirtmiştir. Ancak aynı madde, evleneceklerin istemi üzerine törenin Evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Evlendirme Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.

Ancak tarafların isteği üzerine;

  • İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,
  • Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutuk evinde,
  • Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir.

Evlenme töreni yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.” öngörülmüştür.

İLETİŞİM:0328 876 00 29